Poradenstvo


- prieskum trhu

Sledujeme a vyhodnocujeme trendy na realitnom trhu a na základe prieskumu trhu a skúseností z už realizovaných obchodných prípadov dokážeme odporučiť optimálny postup ako dosiahnuť ciele našich klientov. Kladieme maximálny dôraz na seriózny, komfortný a profesionálny prístup, tak aby sme klientom priniesli efektívne, najrýchle a optimálne riešenie zámerov o bývaní a financovaní kúpy novej nehnuteľnosti.

Aktívnym vyhľadávaním dokážeme klientom ušetriť čas a preveriť ponuky na relevantnom trhu, vybrať na základe zadaných požiadaviek tie najvhodnejšie, vopred preveriť jednotlivé ponuky v zastúpení klienta, zorganizovať obhliadky tak aby náš klient sústredil svoj čas a energiu len na vhodné ponuky. Sme partnerom našim klientom počas celého procesu kúpy novej nehnuteľnosti a hájime jeho záujmy. Táto forma spolupráce si vyžaduje aj aktívny prístup a komunikáciu klienta s realitným špecialistom.

- ocenenie nehnuteľnosti

Na základe prieskumu trhu spracujeme aktuálnu cenovú mapu nehnuteľností, aby sme zorientovali klienta v oblasti očakávanej ceny obchodovanej nehnuteľnosti. Odporučíme klientovi cenu, ktorá zohľadní parametre jeho nehnuteľnosti, časový horizont požadovaného predaja, ako aj vplyv časti sezóny v ktorej predmetná nehnuteľnosť vstupuje na realitný trh.

Spolupracujeme aj so znalcami, ktorých vieme sprostredkovať v prípade potreby vypracovania znaleckého posudku, pokiaľ proces realizácie hypotekárneho úveru si tento vyžaduje.

- financovanie, poistenie nehnuteľností

K našich službám patrí aj poskytovanie hypotekárneho poradenstva prostredníctvom finančného špecialistu. V súčinnosti s Vami vyberie náš finančný špecialista najoptimálnejšiu ponuku financovania vašej nehnuteľnosti od renomovaných bánk a stavebných sporiteľní, a vďaka tomu Vám odporučí to najvýhodnejšie hypotekárne financovanie zohľadňujúce Vaše požiadavky ale aj Vaše možnosti.

Finančný špecialista vyberieme vhodné financovanie pre kúpu Vašej nehnuteľnosti a prevedieme Vás celým úverovým procesom, od skompletizovania podkladov potrebných k žiadosti cez podanie žiadosti až po čerpanie úveru.

- inžiniering

Poradenská inžinierska činnosť smerujúca k zabezpečeniu dokladov a následnému vydaniu stavebných povolení, rozhodnutí o zmene stavby pred dokončením, súhlasov na skúšobnú prevádzku stavby, rozhodnutí na predčasné užívanie časti stavby, kolaudačných rozhodnutí alebo povolení na odstránenie stavieb a iných súvisiacich podkladov podľa zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich právnych predpisov.

Popri poradenstve je možné dohodnúť podmienky súčinnosti pri zabezpečení potrebných povolení a poradenstvo ochrany práv klienta v čase prebiehajúcich správnych konaní, a to až do doby vydania právoplatného rozhodnutia.

Garanciou odbornosti nášho špecialistu pri výkone stavebného inžinieringu je odborná prax ( 9 rokov ) na stavebnom úrade a odbore životného prostredia, ako aj dlhoročná prax a skúsenosti v predprojektovej príprave (20 rokov) a spolupráca pri realizácii stavieb.
Realitná kancelária je overeným partnerom www.ZoznamRealit.Sk

Realitný softvér backOFFICE®

Kontaktujte nás prosím, na dole uvedenom čísle
+421(0)905464630

Sme certifikovaným členom SORA a Realitnej únie SR

Sme certifikovaným členom SORA a Realitnej únie SR

4 Izbový bungalov pre náročneho

foto novostavba

viac »

foto novostavba
  • 2zbový byt prenájom Kramáre

viac »